Україна майбутнього : матеріали Міжнародного науково-освітнього круглого столу студентів та молодих учених

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Про важливість використання синергетичного підходу у формуванні аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018-09) Вакал Юлія Сергіївна; Vakal Yuliia Serhiivna
  В тезах висвітлюється питання важливості використання синергетичного підходу у формуванні аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти.
 • Документ
  До питання про використання мультимедіа та комп’ютерної анімації на уроках математики
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018-09) Юрченко Катерина Володимирівна; Yurchenko Kateryna Volodymyrivna
  У тезах зазначено, що сучасними технологіями подання інформації на уроці, зокрема на математиці, є комп’ютерні мультимедійні презентації. Презентації на уроках математики використовуються в залежності від змісту, цілей і завдань уроку. Окремим способом підвищення ефективності засвоєння та розуміння інформації поданої на уроці є використання flash-анімацій. За допомогою застосування технологій flash-анімації на уроках можна створювати невеликі навчальні ролики, в яких за допомогою рухомих схем, зображень і тексту викладається фрагмент матеріалу, пропонованого для вивчення.
 • Документ
  Україна майбутнього
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017)
  До збірника увійшли тези доповідей учасників науково-освітнього круглого столу студентів та молодих учених, який відбувся 15–17 вересня 2017 року за ініціативи СумДПУ ім. А.С. Макаренка.
 • Документ
  Особливості управління освітніми ІТ-проектами
  (2017-09) Жолудь Аліна; Zholud Alina
  У дослідженні розглянуто особливості впровадженні інформаційних технологій в сферу освіти на основі проектного підходу. Проаналізовано концептуальні основи освітніх ІТ-проектів.
 • Документ
  Аналіз сучасного програмного забезпечення для редагування відеозаписів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Жульов Владислав; Zhulov Vladyslav
  В тезах розглянуто і порівняно сучасні ПЗ до опрацювання відеофайлів. Описано найпопулярніших програми, призначених для обробки відео.
 • Документ
  Аналіз тлумачення поняття «електронний підручник» у науково-педагогічній літературі
  (2017-09) Бурлака Марина; Burlaka Maryna
  У тезах розглянуто деякі основні підходи до тлумачення терміну «електронний підручник». Показано не однозначне визначення цього поняття у науково-педагогічній літературі.
 • Документ
  Про особливості розробки сайту з застосуванням метамови SCSS
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Краснокутська Ірина Валеріївна; Krasnokutska Iryna Valeriivna
  Розглянуто поняття препроцесору SASS і його синтаксиси. Зазначені переваги використовування метамови при створенні web-сторінок. Наведено приклад опису елементів у SCSS та CSS. Зроблено висновки щодо удосконалення опису елементів засобами SCSS.
 • Документ
  Оцінка проблем, що приводять до зниження рівня засвоєння учнями теми «Логарифмічна функція»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Мартинова Алла; Martynova Alla
  Розглянуто причини труднощів учнів під час вивчення теми «Логарифмічна функція». Від того, як будуть засвоєні школярами знання, навички та вміння з цієї теми, залежить успішність засвоєння багатьох інших розділів шкільного курсу математики та суміжнихї дисциплін. Узгодженість думок експертів визначалася статистичними методами.
 • Документ
  Особливості виховання економічної культури у дітей дошкільного віку
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Острога Марія Михайлівна; Ostroha Mariia Mykhailivna
  У статті обґрунтовано вплив економічної культури на розвиток дітей дошкільного віку, охарактеризовано формування економічної свідомості особистості, культури економічного мислення та економічної поведінки.
 • Документ
  Використання енергонезалежної пам’яті в мікроконтролерних схемах
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Савостян Марія; Savostian Mariia
  Розглянуто основні типи та їх характеристики енергонезалежної пам’яті мікроконтролера. Вказано для чого використовується EEPROM. Написана програма та розроблений пристрій для ілюстрації роботи енергонезалежної пам’яті, який містить в своєму складі такі частини: годинник (години/хвилини), термометр, вольтметр, годинник (хвилини/секунди), будильник.
 • Документ
  Створення презентацій у Prezi
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Сиромля Андрій; Syromlia Andrii
  У статті демонструється та аналізується робота з мультимедійними презентаціями в сервісі Prezi, наведено основні особливості та переваги перед іншими подібними програмами. Розказано про певні сторінки з історії Prezi.
 • Документ
  Особливості створення динамічних презентацій засобами програми Sway
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Стеценко Анастасія; Stetsenko Anastasiia
  В роботі розглянуто особливості створення динамічних презентацій у новій програмі з пакету Microsoft Office – Sway. Проаналізовано способи створення таких презентацій. Особливу увагу приділено створенню презентацій з документів з розширенням DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX.
 • Документ
  Аналіз програмних засобів підтримки навчання фізики
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  У тезах розглянуто різні програмно-педагогічні засоби, навчальні комп'ютерні програми та програмні середовища для навчання фізики.
 • Документ
  Методика підготовки учнів 8 класу до розв’язування нестандартних завдань з інформатики (на прикладі участі у конкурсі «Бобер»)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Стрельченко Дмитро; Strelchenko Dmytro
  Розглянуто окремі завдання Всеукраїнського конкурсу з інформатики «Бобер». Визначено їхню мету, а також сприйняття учнями. Представлено власні розробки завдань які зможуть зацікавити учнів та розв’язання яких безпосередньо пов’язане з формуванням пізнавальної активності та самостійності у школярів.
 • Документ
  Гурткова робота в курсі інформатики основної школи
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Тесленко Наталія; Teslenko Nataliia
  Зазначено, що значну роль у навчанні та професійному становленні учнів відіграє гурткова робота, в тому числі і з інформатики, тому аналізуються види гурткової роботи, особливості її організації та проведення.
 • Документ
  Комп’ютерна анімація як тренд сучасної комп’ютерної графіки
  (2017-09) Бражник Іван; Brazhnyk Ivan
  У тезах розглянуто аналіз термінів «віртуальний тур», «цифрова панорама», «панорамна фотографія», «сферична панорама». Представлено приклади програмного забезпечення для створення та редагування цифрових панорам.
 • Документ
  Електронне навчання: сучасні тренди
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Ткач Алла Володимирівна; Tkach Alla Volodymyrivna
  У тезах розглянуто актуальність впровадження електронного навчання. Наголошено на впровадженні таких технологій при вивченні інформатичних дисциплін. Уточнено методи майбутнього дослідження.
 • Документ
  Електронні бібліотеки
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Токмань Віталіна; Tokman Vitalina
  У статті дано визначення електронної бібліотеки. Перераховані деякі функції та загальні положення. Наведені плюси та мінуси користування електронними бібліотеками.
 • Документ
  Віртуальні тури та цифрові панорами
  (2017-09) Бондар Максим; Bondar Maksym
  У тезах розглянуто аналіз термінів «віртуальний тур», «цифрова панорама», «панорамна фотографія», «сферична панорама». Представлено приклади програмного забезпечення для створення та редагування цифрових панорам.
 • Документ
  Актуальність когнітивно-візуальних підходів у навчанні
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-09) Щоголєва Євгенія; Shchoholyeva Yevheniia
  У тезах розглянуто актуальність когнітивно-візуальних підходів у навчанні, які базуються на зоровому сприйнятті навчального матеріалу і актуалізації візуального мислення суб’єктів навчання.