Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Методичні рекомендації до робочої програми з естрадно-джазового аранжування
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Карпенко Євген Віталійович; Ігнатовська Оксана Іванівна; Karpenko Yevhen Vitaliiovych; Ihnatovska Oksana Ivanivna
  У методичних рекомендаціях до робочої програми навчальної дисципліни «Естрадно-джазове аранжування» для здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», Спеціальність 025 «Музичне мистецтво») укладач торкається проблематики розвитку гармонійного слуху та усвідомлення значення процесу формоутворення у ході створення ансамблевих партитур. Автори надають поради стосовно опанування нотних комп’ютерних програм.
 • Документ
  Самостійна робота студентів з курсу «Хорове диригування»
  (2022) Єременко Ольга Володимирівна; Карпенко Євген Віталійович; Ігнатовська Оксана Іванівна; Yeremenko Olha Volodymyrivna; Karpenko Yevhen Vitaliiovych; Ihnatovska Oksana Ivanivna
  Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів з фаху («Хорове диригування») складено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи. Завдання курсу спрямовані на формування компетентного фахівця, який вільно володіє диригентським апаратом, здатен вирішувати складні проблеми під час музичної професійної діяльності, застосовує на практиці набуті професійні уміння та навички. Методичні рекомендації створено з метою удосконалення навичок самостійної навчальної роботи студентів, умінь працювати з науково-педагогічною та методичною літературою. Методичні рекомендації створено для студентів освітнього рівня ОКР Магістр спеціальності 025 Музичне мистецтво («Хорове диригування»), викладачів інститутів культури і мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів України.
 • Документ
  Двофазні та однофазні ауфтакти
  (2022) Карпенко Євген Віталійович; Ігнатовська Оксана Іванівна; Karpenko Yevhen Vitaliiovych; Ihnatovska Oksana Ivanivna
  У методичних рекомендаціях «Двофазні та однофазні ауфтакти», адресовані здобувачам першого (бакалаврського) рівня, які вивчають курс «Хорове диригування» (галузь знань 014 Середня освіта, спеціальність Музичне мистецтво) висвітлено проблему усвідомлення природи формування однофазних та двофазних ауфтактів. Укладач торкається проблематики вивчення хорового диригування в умовах онлайн освіти та аспектів організації самостійної роботи студентів.
 • Документ
  Пісні на вірші Анатолія Костецького
  (2022) Карпенко Євген Віталійович; Karpenko Yevhen Vitaliiovych
  Збірка пісень Євгена Карпенка на вірші відомого українського поета Анатолія Костецького адресована дітям дошкільного та шкільного віку. Різноманітні за характером та складністю твори призначені поповнити репертуар дитячих вокально-хорових гуртків різного рівня підготовки. Пісні вчать дітей бути наполегливими і чуйними, любити свою країну, природу рідного краю.
 • Документ
  Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Бакалавр»
  (2021) Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna; Корякін Олексій Олексійович; Koriakin Oleksii Oleksiiovych
  Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок визначення тем кваліфікаційних робіт, вимог до порядку викладу матеріалу та структурних елементів бакалаврської роботи. у методичних рекомендаціях висвітлено особливості підготовки, написання та захисту кваліфікаційної роботи зі спеціальності 025 Музичне мистецтво. Видання містить рекомендації для здобувачів вищої освіти, наукових керівників та рецензентів кваліфікаційних робіт зі спеціальності 025 Музичне мистецтво, які спрямовані на забезпечення методологічної, теоретичної та експериментальної підготовки до виконання наукових досліджень, захисту та оцінки кваліфікаційної роботи у процесі підсумкової атестації.
 • Документ
  Основи музичної акустики
  (2021) Корякін Олексій Олексійович; Koriakin Oleksii Oleksiiovych
  У методичному виданні викладено розгорнуті конспекти лекцій, які розкривають різні аспекти музичної акустики, природи звуку, особливостей його генерування та розповсюдження, звуковисотності, тембру, об’єктивних властивостей звуку та його числових вимірів, а також стереофонії. Конспекти лекцій розкривають теоретичний матеріал відповідно до програми навчальної дисципліни, яка викладається для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 025 Музичне мистецтво.
 • Документ
  Практикум з шкільного репертуару
  (2021) Карпенко Євген Віталійович; Karpenko Yevhen Vitaliiovych; Ігнатовська Оксана Іванівна; Ihnatovska Oksana Ivanivna
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються специфічні аспекти діяльності вчителя музичного мистецтва та викладаються поради стосовно набуття фахових компетенцій здобувачами вищої освіти через моделювання вчительської діяльності. Запропоновано план аналізу шкільної пісні та критерії оцінювання які відповідають Робочій програмі з предмету «Практикум з шкільного репертуару» для спеціальності 014 Середня освіта, музичне мистецтво.
 • Документ
  Алгоритми самостійної роботи студента в процесі вивчення хорового аранжування
  (2021) Карпенко Євген Віталійович; Karpenko Yevhen Vitaliiovych
  У методичних рекомендаціях до робочої програми навчальної дисципліни «Хорове аранжування» для здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», Спеціальність 025 «Музичне мистецтво») укладач торкається проблематики організації самостійної роботи студентів під час виконання творчих завдань та формування стійкого ефективного алгоритму самостійної роботи. У роботі акцентується увага на необхідності розвитку гармонійного слуху та усвідомлення значення процесу формоутворення у процесі створення хорових партитур. Автор надає поради стосовно опанування нотних комп’ютерних програм.
 • Документ
  Розвиток чуття внутрішньодольової пульсації на прикладах вільно структурованих мелодій
  (2021) Карпенко Євген Віталійович; Karpenko Yevhen Vitaliiovych
  У методичних рекомендаціях до робочої програми навчальної дисципліни «Фах (хорове диригування)» другого (магістерського) рівня (Галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 025 Музичне мистецтво) висвітлено проблему розвитку мануальної техніки студентів-хормейстерів та запропоновано спосіб удосконалення фахової підготовки шляхом впровадження у навчальний репертуар студентів творів, написаних на основі вільно структурованих мелодій. Укладач торкається проблематики вивчення хорового диригування в умовах онлайн освіти та аспектів ефективної організації самостійної роботи студентів.
 • Документ
  Методичні основи вивчення хорового диригування на першому курсі навчання
  (2021) Карпенко Євген Віталійович; Karpenko Yevhen Vitaliiovych
  У методичних рекомендаціях до робочої програми навчальної дисципліни «Хорове диригування» (галузь знань 014 Середня освіта, спеціальність Музичне мистецтво, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) висвітлено проблему розвитку мануальної техніки студентів-початківців та запропоновано шляхи створення сприятливих педагогічних умов для підвищення ефективності процесу опанування перших диригентських схем, вступів та знять на різні долі тактів шляхом впровадження у педагогічну практику диригентських етюдів. Укладач торкається проблематики вивчення хорового диригування в умовах онлайн освіти та аспектів організації самостійної роботи студентів.
 • Документ
  Звукорежисерський аналіз музичних творів
  (2021) Корякін Олексій Олексійович; Koriakin Oleksii Oleksiiovych
  У методичних рекомендаціях обґрунтовано теоретико-методичні засади звукорежисерського аналізу музичних творів, а також конкретизовано методичне забезпечення здійснення звукорежисерського аналізу у процесі професійної підготовки за спеціальністю 025 музичне мистецтво. Методичні рекомендації містять характеристику складових етапів звукорежисерського аналізу музичних творів та методичні засади їх реалізації, а також розгляд основних засобів здійснення звукорежисерського аналізу музичних творів.
 • Документ
  Виконавська майстерність естрадного співака
  (2021) Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У навчально-методичному посібнику обґрунтовано основи розвитку виконавської майстерності естрадного співака, а також конкретизовано методичне забезпечення розвитку виконавської майстерності у процесі професійної підготовки. Навчально-методичний посібник містить аналіз складових виконавської майстерності естрадного співака та методичні засади їх опанування, а також розгляд основних етапів вокально-виконавської підготовки естрадного співака.
 • Документ
  Опанування вокально-виконавських прийомів у класі естрадного співу
  (2021) Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У методичних рекомендаціях обґрунтовано роль вокально-технічних прийомів у процесі підготовки естрадного співака, а також конкретизовано сутність та зміст вокально-технічних прийомів у процесі підготовки класі естрадного співу. Методичні рекомендації містять аналіз таких вокально-виконавських прийомів, як: бендінг, шаут, скет, «блюзове інтонування», «ранс», «ду-бап», «офф-біт», «даун-біт» та методичні засади їх опанування, а також методів та прийомів оволодіння вокально-виконавськими прийомами.
 • Документ
  Оволодіння естрадними техніками звуковидобування у процесі професійної підготовки
  (2021) Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У методичних рекомендаціях обґрунтовано основи вокально-технічної підготовки естрадного співака, а також конкретизовано сутність та зміст естрадних технік звуковидобування у процесі професійної підготовки. Методичні рекомендації містять аналіз субтонових та мікстових технік звуковидобування та методичні засади їх опанування, а також розгляд основних етапів вокальної підготовки: визначення діапазону, напрацювання вокального дихання, співацької постави, звукоутворення, точності інтонування.
 • Документ
  Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни «Читання партитур»
  (2021) Петренко Марина Борисівна; Petrenko Maryna Borysivna
  У методичних рекомендаціях до робочої програми навчальної дисципліни «Читання партитур» висвітлено проблему формування вмінь опрацювання хорових партитур будь-якого рівня складності магістрів спеціальності 025 Музичне мистецтво. У публікації відповідно до структури курсу конкретизовано зміст практичних занять і самостійної роботи з метою формування здатності студентів глибинного осмислення і освоєння художньо-образного змісту вокально-хорових творів, формування вмінь високомайстерного відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої хорової партії) різних видів хорових партитур, умінь поєднання хорової партитури з фортепіанним супроводом і партією соліста, вмінь спрощення фактури хорових зразків, здатності до їх транспонування та читання з аркуша.
 • Документ
  Хрестоматія з читання хорових партитур
  (2021) Петренко Марина Борисівна; Petrenko Maryna Borysivna
  У хрестоматії презентується нотний матеріал, що забезпечує опанування навчальної дисципліни «Читання партитур». Публікація включає: обробки фольклорного українського мелосу, зразки духовної хорової музики, світську хорову музику українських та зарубіжних композиторів минулого та сучасності. Зазначений хоровий репертуар є базисом для опанування студентами-майбутніми диригентами хору одно-, дво-, три-, чотирирядкових партитур для однорідних та мішаних хорів a cappella різного рівня складності. Збірник адресовано студентам та викладачам інститутів та факультетів культури і мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів України.
 • Документ
  Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни «Виконавська інтерпретація»
  (2021) Петренко Марина Борисівна; Petrenko Maryna Borysivna
  У методичних рекомендаціях до робочої програми навчальної дисципліни «Виконавська інтерпретація» висвітлено проблему формування інтерпретаційних умінь магістрів-вокалістів спеціальності 025 Музичне мистецтво. У публікації відповідно до структури курсу конкретизовано зміст практичних занять і самостійної роботи з метою актуалізації знань з теорії виконавської інтерпретації, стимулювання творчого потенціалу студентів в ракурсі знаходження ними особистих рішень втілення авторського задуму вокальних творів минулого і сучасності у відповідності до культурно-історичного контексту, жанрово-стильових ознак та композиційно-драматургічної програми.
 • Документ
  Співає народна хорова капела Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
  (2020) Заболотний Іван Петрович; Zabolotnyi Ivan Petrovych
  Хрестоматія містить добірку нотного матеріалу для навчального мішаного хору. Твори апробовані у процесі діяльності народної хорової капели Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У вступі до хрестоматії викладаються методичні поради, які покликані допомогти молодим хормейстерам та співакам хорових колективів опанувати як твори великої форми, так і партитури, які призначені для виконання без супроводу музичного інструменту. Видання адресоване студентам та викладачам інститутів та факультетів культури і мистецтв педагогічних навчальних закладів України, любителям хорового співу.