Актуалізція екскурсійної діяльності в туристичній сфері

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Обґрунтовано значення екскурсій в туристичній діяльності, досліджено природні та культурно-історичні ресурси країни у цілому і зокрема у нашому регіоні, що є основою для формування екскурсійних програм.
Justified value excursions in tourist activity and investigated the natural, cultural and historical wealth of the country in general and in particular in our region, by which formed interesting excursion programs.
Опис
Ключові слова
екскурсійна діяльність, туристична індустрія, національні багатства країни, атрактивність, туристичний потенціал, excursion activity, tourism industry, national wealth of the country, attraction, tourist potential
Бібліографічний опис
Самодай, В. П. Актуалізція екскурсійної діяльності в туристичній сфері [Текст] / В. П. Самодай, Ю. В. Темченко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія «Економічні науки» : зб. наук. ст. / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму ; редкол.: І. О. Бочкан, Н. Є. Паньків та ін. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – № 9.  С. 238–242.
Зібрання