SEO-аналіз та його використання при розробці веб-ресурсу (на прикладі розробки інтерфейсу інтернет-магазину)

Анотація
У кваліфікаційній роботі проведе дослідження теорії та практики застосування SEO-аналізу на основі створення веб-сайту. Проаналізувавши наявні дослідження з особливостей SEO-аналізу, ми прийшли до того, що в наш час при створенні та використанні веб-сайту така умова, як SEO-аналіз не обхідна, за допомогою неї мі можемо покращити веб-сайт, слідкувати за активністю та покращувати її. SEO-аналіз на сам перед це найкращий вибір підприємців для покращення свого розвитку та змога за короткий час виправити помилку, яка заважала розвитку веб-сайту.
In the qualification work will conduct research on the theory and practice of SEO-analysis based on the creation of a website. After analyzing the existing research on the features of SEO-analysis, we came to the conclusion that nowadays when creating and using a website such a condition as SEO-analysis is not necessary, with it we can improve the website, monitor activity and improve her. SEO analysis itself is the best choice for entrepreneurs to improve their development and the ability to correct a mistake that hindered the development of the website in a short time.
Опис
Ключові слова
веб-сайт, SEO-аналіз, дослідження, аналіз, website, SEO-analysis, research, analysis
Бібліографічний опис
Медведєв, М. М. SEO-аналіз та його використання при розробці веб-ресурсу (на прикладі розробки інтерфейсу інтернет-магазину) [Текст] : бакалавр. робота / М. М. Медведєв ; науковий керівник О. Г. Медведовська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 50 с.