План Маршалла як елемент політики впливу Сполучених Штатів Америки на країни Західної Європи у 1940-1950 р.р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дане дослідження розкриває тему економічної та політичної взаємодії Сполучених Штатів Америки та Західної Європи в період після Другої Світової війни, а також розкриває тему політичного впливу США на країни Західної Європи в початковий період Холодної війни.
This study reveals the topic of economic and political cooperation between the United States and Western Europe in the period after World War II, as well as the topic of US political influence on Western Europe during the initial period of the Cold War.
Опис
Ключові слова
план Маршалла, Холодна війна, економічна допомога, політичний вплив, Marshalls Plan, Cold War, economic aid, political influence
Бібліографічний опис
Ювко, Є. Ю. План Маршалла як елемент політики впливу Сполучених Штатів Америки на країни Західної Європи у 1940-1950 р.р. [Текст] : магістер. робота / Є. Ю. Ювко ; науковий керівник О. В. Михайличенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 78 с.