Підготовка майбутніх педагогів до реалізації превентивного виховання в загальноосвітніх закладах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розкрито поняття «превентивна педагогіка» та «превентивне виховання». Виділено їх завдання та функції, охарактеризовано шляхи підготовки майбутніх педагогів до реалізації превентивного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.
The notions «preventive pedagogics» and «preventive education» are revealed in the article. The author defines their tasks and functions, characterizes the ways of training educationalists-to-be in performing preventive education at comprehensive educational establishments.
Опис
Ключові слова
превентивна педагогіка, превентивне виховання, превенція, підготовка майбутніх педагогів, preventive pedagogics, preventive education, prevention, educationalists'-to- be training
Бібліографічний опис
Волошко, Г. В. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації превентивного виховання в загальноосвітніх закладах [Текст] / Г. В. Волошко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 8 (26). – С. 240–247.