Реалізація педагогічних ідей А.С. Макаренка в процесі фізичного виховання молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У роботі розкрито шляхи реалізації педагогічних ідей А. С. Макаренка в процесі фізичного виховання молодших школярів. Доведено, що для учнів початкових класів важливо створювати такий ланцюг вправ та труднощів, які треба переборювати, завдяки яким формується вольова людина. Досвід А. С. Макаренка в галузі фізичного виховання показує, що тільки при глибокому аналізі та творчому осмисленні його педагогічної системи можна сприяти формуванню нової особистості і допомогти їй увійти в світ нового життя.
The work reveals the ways of realizing the pedagogical ideas A.S. Makarenko in the process of physical education of junior schoolchildren. It is proved that for primary school pupils it is important to create such a chain of exercises and difficulties that must be overcome, through which a volitional person is formed. The experience of A.S. Makarenko in the field of physical education shows that only with a deep analysis and creative reflection of his pedagogical system can the formation of a new person and help her enter the world of a new life.
Опис
Ключові слова
педагогічні ідеї, pedagogical ideas, А.С. Макаренко, A.S. Makarenko, реалізація, realization, фізичне виховання, physical education, молодші школярі, junior schoolchildren
Бібліографічний опис
Колишкін, О. В. Реалізація педагогічних ідей А. С. Макаренка в процесі фізичного виховання молодших школярів / О. В. Колишкін // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 15–16 березня 2018 р.). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 88–92.