Civilización española

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The manual provides information about realia of life in contemporary Spain. In particular, attention is paid to national mentality, geography, and history of Spain. These aspects are covered in the context of cultural peculiarities of regions of Spain.
Посібник знайомить студентів та слухачів курсів з реаліями життя сучасної Іспанії в різних аспектах і проявах, з особливостями менталітету носіїв іспанської мови. Значне місце відведено географії та історії Іспанії, які висвітлюються у нерозривному зв’язку з культурними особливостями кожного регіону.
Опис
Ключові слова
culture, geography, history, Spain, культура, географія, історія, Іспанія
Бібліографічний опис
Павленко, Т. Г. Civilización española : навчально-методичний посібник для вивчення курсу країнознавства Іспанії / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Т. Г. Павленко, І. С. Гаврилюк. ‒ Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. ‒ 100 с.