Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
У випуску опубліковані статті, що містять результати наукових досліджень з фізичної географії та геоекології, геології та палеогеографії, суспільної та економічної географії, рекреаційної географії і туризму, методики навчання навчання. До нього увійшли матеріали, підготовлені вченими Києва, Львова, Луцька, Чернігова, Сум та інших наукових центрів України, а також науковцями з Естонії та Китаю. Для фахівців у галузі географії та геоекології, екології, географії, працівників державних і громадських природоохоронних установ, викладачів і студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами регіональної географії та взаємодії природи і суспільства.
n the issue published articles with results of research on the physical, economic and social geography, gelogy, paleogeography as well as recreational geography, toursim and recreational geography, as well as geograhy subject teaching. It includes the materials prepared by the scientists from of Kyiv, Lutsk, Lviv, Sumy, Chernihiv and other scientific centers of Ukraine, as well as by authors from Estolia and China. For experts in the field of geography and geoecology, ecology, geography, employees of state and public environmental institutions, teachers and students, as well as a wide range of readers interested in the problems of regional geography and the interaction between nature and society.
Опис
Ключові слова
географія, geography, фізична географія, physical geography, суспільна географія, social geography
Бібліографічний опис
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки [Текст] : [збірник наукових праць]. Т. 2. Вип. 4. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: А. О. Корнус, К. Ю. Сегіда, О. М. Король та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – 80 с.