Діагностика мисленнєвих операцій старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення

Ескіз недоступний
Дата
2018-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Суми : ФОП Цьома С.П., 2018
Анотація
У статті представлено аналіз експериментальних даних, що демонструють стан сформованості мисленнєвих операцій старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення.
This article presents an analysis of experimental data demonstrating the state of formation of thinking operations of the senior preschool children with the general underdevelopment of speech.
Опис
Ключові слова
мисленнєві операції, загальний недорозвиток мовлення, методики дослідження, mental operation, general underdevelopment of speech, research methods
Бібліографічний опис
Ласточкіна, О. В. Діагностика мисленнєвих операцій старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / О. В. Ласточкіна, А. А. Соловйова // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (15 травня 2018 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 124–127.