Реакція держав світу на Голодомор в Україні 1932-1933 рр.

Анотація
Магістерська робота присвячена вивченню одного з аспектів національної трагедії ХХ ст., а саме реакції держав світу на Голодомор в Україні 1932-1933 рр. в умовах реалізації радянською владою голодоморної стратегії. Використаний комплекс джерел став запорукою аргументованості аналізу реакцій іноземних дипломатів, формування громадської думки та позицій західної преси щодо Голодомору в Україні 1932-1933 років.
One aspect of the national tragedy of the twentieth century is revealed, namely the reaction of various states to the Holodomor in Ukraine in 1932-1933. The sources used helped to argue the reactions of foreign diplomats, the process of forming public opinion and the Western press on the problems of the Holodomor in Ukraine in 1932-1933.
Опис
Ключові слова
Голодомор, геноцид, радянська влада, преса, журналісти, Holodomor, genocide, Soviet government, press, journalists
Бібліографічний опис
Дубовик, В. М. Реакція держав світу на Голодомор в Україні 1932-1933 рр. [Текст] : магістер. робота / В. М. Дубовик ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 89 с.