Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Збірник містить матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», що висвітлюють теоретичні та практичні результати досліджень проблем особистості в контексті її життєвого шляху, в умовах особистісних, міжособистісних і суспільних криз. Особливу увагу приділено питанням збереження психічного здоров’я та надання психологічної допомоги людині в консультативно-терапевтичній практиці.
The collection contains the materials of the V International Scientific and Practical Conference "Personality in the Crisis Conditions and Critical Situations of Life", which highlight the theoretical and practical results of studies of personality problems in the context of her life path, in the conditions of personal, interpersonal and social crises. Particular attention is paid to the issues of maintaining mental health and psychological assistance to a person in counseling and therapeutic practice.
Опис
Ключові слова
дослідження особистості, критичні ситуації життя, кризи особистості, психологічне здоров’я, психологічна допомога, personality research, critical situations of life, crisis of a personality, psychological health, psychological help
Бібліографічний опис
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя [Текст] : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого – 1 березня 2019 р., м. Суми : 95-ій річниці від дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка присвячується / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН [та ін.] ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – 471 с.