Психолінгвістичні особливості прояву агональності в англомовному політичному дискурсі

Анотація
Метою роботи стало з’ясування психолінгвістичних особливостей вербальної та прагматичної реалізації категорії агональності в англомовному політичному дискурсі на прикладі промов американських президентів
The aim of the work was to clarify the psycholinguistic features of verbal and pragmatic realization of the category of agony in English-language political discourse on the example of speeches of American presidents
Опис
Ключові слова
агональність, політичний дискурс, психолінгвістика, вербалізація, agon, agonality, psycholinguistics, political discourse, verbalization
Бібліографічний опис
Кукса, О. М. Психолінгвістичні особливості прояву агональності в англомовному політичному дискурсі [Текст] : магістер. робота / О. М. Кукса ; науковий керівник С. Ф. Алексенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 112 с.