Activities of Boris Hmyrya During the Second World War

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The work’s aim is to highlight Boris Romanovych Hmyria’s life during the Second World War.The methodological basis of the work are the principles of historicism, objectivity and systematicity. The article is based on philosophical and special scientific methods of the socio-humanitarian sphere of scientific knowledge.The scientific novelty consists in the study of the activities of B.Hmyria during the Second World War. The singer’s biography of 1939-1945 is recreated, and important events that happened in his life at that time and in the post-war period are determined.Conclusions. The life of Boris Romanovych Hmyria during the Second World War can be divided into three stages: before the Nazi occupation (1.09.1939–22.10.1941), during the Nazi occupation (24.10.1941–25.03.1944) and after the Nazi occupation (25.03.1944–2.09.1945). All three stages and post-war life unite performances on stage, improvement of creative potential, and love of the public. But there are peculiarities. At the beginning of the war, B.Hmyria’s career was beginning and was successful, as evidenced by the award of Honored Artist of the Ukrainian SSR in 1941. The second stage is marked by the fact that the singer was a civilian prisoner (as told to him by the head of the Poltava Opera Z.Wolfer) and was forced to perform where he was ordered. This period negatively affected the future life of the man. After the liberation of Ukraine from the German occupiers, the attitude of some of the colleagues towards Boris Romanovych was negative. Despite the support of the Soviet government and the boundless love of the public, persecution in the theatre led to the premature death of the artist.It should be noted that the biography of B.Hmyria was typical for actors who survived the Nazi occupation, and differed only in that he did not survive the arrest and prison term, like many others. He had the opportunity to emigrate to the West, but his boundless love for Ukraine forced him to stay in his native land.
Метою роботиє висвітлення життя Бориса Романовича Гмирі у роки Другої світової війни.Методологічною основою роботи є принципи історизму, об’єктивності й системності. Стаття ґрунтується на філософських і спеціально-наукових методах соціогуманітарної сфери наукового пізнання.Наукова новизна полягає у дослідженні діяльності Б.Гмирі під час Другої світової війни. Відтворено біографію співака 1939-1945рр., визначено важливі події, що сталися в його житті у цей час і у повоєнний період.Висновки. Життя Бориса Романовича Гмирі у роки Другої світової війни можна поділити на три етапи: до гітлерівської окупації (1.09.1939–22.10.1941), під час гітлерівської окупації (24.10.1941–25.03.1944) і після гітлерівської окупації (25.03.1944–2.09.1945). Усі три етапи і післявоєнне життя об’єднують виступи на сцені, удосконалення творчого потенціалу, любов публіки. Однак є особливості. На початку війни кар’єра Б.Гмирі тільки розпочиналася і була вдалою, про що говорить присудження 1941р. звання Заслуженого артиста УРСР. Другий етап відзначається тим, що співак перебував на правах цивільного полоненого (про що йому говорив шеф Полтавської опери З.Вольфер) і змушений був виступати у тих театрах, де наказували. Цей період негативно вплинув на подальше життя чоловіка. Оскільки після визволення України від німецьких окупантів ставлення декого з колег до Бориса Романовича було негативним. Не дивлячись на підтримку радянського уряду і безмежну любов публіки, гоніння в театрі призвели до передчасної смерті артиста.Слід відзначити, що біографія Б.Гмирі була типовою для акторів, що пережили гітлерівську окупацію, і відрізнялась лише тим, що він не пережив арешту і тюремного терміну, як багато інших. Він мав можливість емігрувати на Захід, але безмежна любов до України змусила залишитись на рідній землі.
Опис
Ключові слова
Borys Romanovych Hmyria, World WarII, opera house, Kharkiv, Kyiv, Poltava, Kamianets-Podilskyi, Hitler’s occupation, Борис Романович Гмиря, Друга світова війна, оперний театр, Харків, Київ, Полтава, Кам’янець-Подільський, гітлерівська окупація
Бібліографічний опис
Berezhna S. Activities of Boris Hmyrya During the Second World War [Теxt] / S. Berezhna, О. Diakova // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2024. – № 1. – С. 46–59. – DOI: 10.31110/consensus/2024-01/046-059
Зібрання