Становлення та розвиток спеціальної методики навчання історії (друга половина ХІХ-початок ХХІ століть)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
У монографії вперше в українській корекційній педагогіці досліджено історичний досвід, теорію та практику навчання історії розумово відсталих учнів, висвітлено особливості розвитку спеціальної методики навчання історії на кожному етапі розвитку України з другої половини ХІХ – початку ХХІ століть. Книга розрахована на наукових працівників, педагогів, студентів, батьків розумово відсталих дітей, усіх, хто цікавиться спеціальною методикою навчання історії.
In the monograph for the first time in Ukrainian correctional pedagogy the historical experience, theory and practice of teaching the history of mentally retarded students was studied, the peculiarities of the development of a special methodology of teaching history at each stage of development of Ukraine from the second half of the nineteenth and early twenty centuries were highlighted. The book is intended for scientists, educators, students, parents of mentally retarded children, all who are interested in a special method of teaching history.
Опис
Монографія висвітлює процес становлення й розвитку спеціальної методики навчання історії розумово відсталих учнів з кінця ХІХ до початку ХХІ століття
Ключові слова
спеціальна методика історії, навчання історії розумово відсталих дітей, special methodology of history, learning the history of mentally retarded children
Бібліографічний опис
Косенко, Ю. М. Становлення та розвиток спеціальної методики навчання історі ї: друга половина ХІХ – початок ХХІ століть : монографія / Ю. М. Косенко. – Чернівці : Букрек, 2016. – 216 с.