Функціонування англійських запозичень в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови

Анотація
У роботі досліджені особливості функціонування англійських запозичень в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови.
The paper explores the peculiarities of the functioning of English borrowings in the lexical-semantic system of the modern German language.
Опис
Ключові слова
запозичення, англіцизм, інтеграція, внутрішньомовні і позамовні чинники, класифікації запозичень, borrowing, anglicism, integration, intralingual and extralinguistic factors, classifications of borrowings
Бібліографічний опис
Стефановська, О. О. Функціонування англійських запозичень в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови [Текст] : магістер. робота / О. О. Стефановська ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 80 с.