Особливості методики психологічної просвіти батьків

Анотація
Стаття присвячена розгляданню основних особливостей методики психологічної просвіти батьків як одного з актуальних напрямків роботи психологічної служби загальноосвітніх шкіл. Стверджується пріоритет активних, особистісно-орієнтованих, проблемно-організованих методів.
The article is devoted to the consideration of the main features of methods of parent's psychological education as one of the topical areas of psychological services in secondary schools. Alleged priority active, student-oriented, problem-organized methods.
Опис
Ключові слова
психологічна просвіта, психологічна служба, психологічна просвіта, активні комунікативні методи, тренінг-семінар, родительский клуб психологических знаний, psychological enlightenment, psychological service, psychological education, active communication methods, training seminar, parent’s club of psychological knowledge, practical psychology
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Особливості методики психологічної просвіти батьків [Текст] / Т. Б. Тарасова // Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 9-10 листопада 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, ГНПУ ім. О. Довженка [та ін.] ; [редкол.: М. Біла, Я. О. Гошовський, Н. М. Ільїна, С. Б. Кузікова, В. М. Поліщук, В. М. Чернобровкін]. – Суми : ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – С. 147–152.