Белорусский художник В. К. Бялыницкий-Бируля – ученик Киевской рисовальной школы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статье рассказывается о выдающемся белорусском художнике В. К. Бялыницком-Бируле, известном во многих странах мира. Он был отличным мастером, выдающейся личностью, отразившим целю эпоху в искусстве. Свой творческий путь художник начинал учеником в Киевской рисовальной школе, уроженца Глухова, педагога и художника Николая Мурашко.
In the article told about the prominent Belarussian artist V.K. Byalynitsky-Birulya , known in many countries of the world. He was excellent master personage, reflecting I am a celite epoch in an art. The creative way an artist began a student at Kyiv drawing school, native Глухова, teacher and artist Nikolay Мурашко.
Опис
Ключові слова
художник, педагог, Киевская рисовальная школа, artist, teacher, Kyiv drawing school
Бібліографічний опис
Снагощенко, В. В. Белорусский художник В. К. Бялыницкий-Бируля – ученик Киевской рисовальной школы [Текст] / В. В. Снагощенко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, (Мiнск, Беларусь, 7–8 верасня 2017 года) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – С. 212–214.