Інноваційні технології в роботі асистента вихователя в групах компенсуючого типу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті проаналізовано сучасний стан використання інноваційних технологій в роботі асистента вихователя в групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти. Визначено, основні функції інноваційних технологій в інклюзивній освіті, проблемні питання організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти.
The article analyzed the current state of use of innovative technologies in the work of an assistant teacher in groups of compensating type of preschool educational institutions. It defines the main functions of innovative technologies in inclusive education , problematic issues of organization of inclusive learning in preschool educational institutions.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, асистент вихователя, інноваційні технології, дошкільний вік, групи компенсуючого типу, inclusive education, children with special educational needs, teacher assistant, innovative technologies, preschool age, compensating groups
Бібліографічний опис
Ткаченко, І. С. Інноваційні технології в роботі асистента вихователя в групах компенсуючого типу [Текст] / І. С. Ткаченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 134–140.