Analytical Reading in English

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
“Analytical Reading in English” is a course designed to improve students' ability to critically analyze literature. The course covers a variety of topics including theme and tone, plot elements, character analysis, narrative point of view, setting, and imagery. The goal of the course is to help students develop the skills necessary to understand and interpret literature on a deeper level. Students will learn how to identify and analyze the various elements that make up a literary work, including themes, tone, plot, characters, setting, and imagery. By the end of the course, students will have a better understanding of how these elements work together to create meaning in a literary work. Throughout the course, students will complete a variety of tasks to help them develop their analytical skills. These tasks will include close readings of literary texts, group discussions, and written assignments such as literary analysis essays.
«Аналітичне читання англійською мовою» – це курс, розроблений для вдосконалення здатності студентів критично аналізувати художню літературу англійською мовою. Курс охоплює теми, такі як тема і атмосфера художнього твору, елементи композиції сюжету, аналіз персонажів, наративність художнього твору, місце подій та образність художнього твору. Мета курсу – допомогти студентам розвинути навички, необхідні для глибшого розуміння та інтерпретації художньої літератури. Студенти навчаться визначати та аналізувати різні елементи, що складають літературний твір, включаючи теми, тон, сюжет, персонажів, наративність, місце подій та образність. До кінця курсу студенти краще зрозуміють, як ці елементи працюють разом у літературному творі. Для аудиторної та самостійної роботи студентів факультетів іноземних мов педагогічних інститутів та університетів.
Опис
Ключові слова
аналітичне читання, тема і атмосфера, елементи композиції сюжету, аналіз персонажів, наративність, місце подій, образність, analytical reading, theme and tone, character analysis, plot elements, setting, narrative point of view, imagery
Бібліографічний опис
Молгамова Л. О. Analytical Reading in English [Text] = Аналітичне читання англійською мовою : навчально-методичне видання для студентів факультету іноземної та слов’янської філології / Л. О. Молгамова. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2023. – 31 с.