Характеристика сутності фізичної культури особистості фахівця фізичного виховання та спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета: обґрунтувати сутність фізичної культури особистості фахівця фізичного виховання та спорту. Матеріал: основою для даної статті слугують матеріали спеціальної літератури, в яких розробляються аспекти теорії фізичної культури. Результати: показано, що фізична культура особистості фахівця є складовою його загальної і професійної культури та професійної компетентності, є основою соціально-педагогічної зрілості, яка набувається в процесі професійної підготовки та діяльності. Висновки: фізична культура особистості є складним інтегрованим утворенням в структурі особистості фахівця, поєднує професійний і особистісний аспекти, а також зумовлює сформованість фізкультурно-спортивної і життєвої позиції фахівця фізичного виховання та спорту.
Purpose: prove the nature of physical culture of a personality of specialist of physical training and sport. Material: The bases for this article are materials of special literature, in which there was developed some aspects of the theory of physical culture. Results: it was shown that physical culture of a personality of specialist is a component of its general and professional culture and professional competence; it is the basis of social-professional maturity which is acquired in the process of professional training and activity. Conclusions: physical culture of a personality is a complex integrated formation in the structure of specialist’s personality, unites professional and personality aspects and also stipulates formation of physical, sport and life position of specialist of physical training and sport.
Опис
Ключові слова
фізична культура, особистість, компетентність, фахівець, фізичне виховання, спорт, професійна зрілість, physical culture, personality, competence, specialist, physical education, sport, professional maturity
Бібліографічний опис
Іваній, І. В. Характеристика сутності фізичної культури особистості фахівця фізичного виховання та спорту [Текст] / І. В. Іваній // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 49–52.
Зібрання