Формування професійно-орієнтованої компетентності в писемному та монологічному мовленні з використанням інтерактивної технології «веб-квест» у майбутніх учителів англійської мови

Анотація
У магістерській роботі визначено сутність інтерактивного навчання та роль інтерактивної технології «веб-квест» у навчальному процесі, проаналізовано особливості інтерактивної технології «веб-квест» як засобу формування компетентності у професійному писемному та монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови.
The research is devoted to studying of the future English teachers’ competence in professional writing and monological speech with the usage of the interactive technology “web-quest”. The essence of interactive teaching and the characteristic features of the interactive technology “web-quest” in forming competence in professional writing and monological speech are analyzed.
Опис
Ключові слова
професійно-орієнтована компетентність, інтерактивна технологія «веб-квест», писемне мовлення, монологічне мовлення, критичне мислення, professionally-oriented competence, interactive technology “web-quest”, writing, monological speech, critical thinking
Бібліографічний опис
Приходько, О. А. Формування професійно-орієнтованої компетентності в писемному та монологічному мовленні з використанням інтерактивної технології «веб-квест» у майбутніх учителів англійської мови [Текст] : магістер. робота / О. А. Приходько ; науковий керівник Г. І. Подосиннікова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 182 с.