Спортивній кузні Сумщини – 40

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Історико-публіцистичне видання про створення, розвиток і сьогодення Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, досягнення його студентів і викладачів у спорті, науці, громадському житті. Книга ілюстрована історичними фото, містить інформацію про історію створення і потенціал інститутських кафедр, статистичний матеріал про спортивні досягнення студентів інституту на найпрестижніших міжнародних змаганнях з олімпійських і неолімпійських видів спорту, високі державні нагороди і почесні звання, галузеві відзнаки викладачів і студентів інституту.
Historical and journalistic publication is focused on the establishment, development and present of the Educational and Scientific Institute of Physical Culture of Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko, the achievements of its students and teachers in sports, science, public life. The book is illustrated with historical photos, contains information about the history of creation and potential of institute departments, statistical material on sports achievements of students of the institute at the most prestigious international competitions in Olympic and non-Olympic sports, high state awards and honorary titles, branch excellences of teachers and students of the institute.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури, фізична культура і спорт, педагогіка вищої школи, теорія та методика фізичної культури, SSPU of A. S. Makarenko, Institute of Physical Culture, physical culture and sports, pedagogy of high school, theory and methods of physical culture
Бібліографічний опис
Осташевський, М. Л. Спортивній кузні Сумщини – 40 [Текст] / М. Л. Осташевський. – Суми : Університетська книга, 2020. – 304 с. : іл.