Develop Your Taste for Listening (Juniors)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Навчальний посібник спрямований на формування навичок аудіювання у студентів третього курсу факультетів іноземних мов ВНЗ. Усі матеріали посібника автентичні, тематично об’єднані та мають лінгвосоціокультурну спрямованість. Можуть використовуватися для аудиторної та самостійної роботи. До посібника додаються аудіозаписи автентичних текстів.
The manual is designed to aid juniors in improving their listening skills in English. The materials used in the manual are authentic and based on the 6 topics studied at the junior level (Leisure, Movies, Languages, Education and Upbringing, Arts, Personality). The manual is suitable for both independent and class work. The listening materials are available on a CD.
Опис
Ключові слова
розвиток навичок аудіювання англійською мовою, listening skills practice
Бібліографічний опис
Денісова, Д. Д. Develop Your Taste for Listening (Juniors) = (Полюби аудіювання) (для студентів третього курсу) [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи з аудіювання / Д. Д. Денісова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 152 с.