Віртуальна комунікативна ообистість відеоблогера: лінгвориторичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі розглянуто мовні засоби реалізації таких лінгвориторичних модусів переконання як пафос, етос і логос на основі навчальних б’юті відеоблогів та гайдів.
The master's thesis considers the linguistic means of realization of such rhetorical modes of persuasion as pathos, ethos and logos on the basis of educational beauty video blogs and guides.
Опис
Ключові слова
віртуальний комунікативний простір, віртуальна комунікативна особистість, відеоблогінг, навчальні відеоблоги, лінгвориторичні модуси переконання, virtual communicative space, virtual communicative personality, video blogging, educational video blogs, rhetorical modes of persuasion
Бібліографічний опис
Жолоб, Т. І. Віртуальна комунікативна ообистість відеоблогера: лінгвориторичний аспект [Текст] : магістер. робота / Т. І. Жолоб ; науковий керівник С. Ф. Алексенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 85 с.