Актуальні питання щодо впровадження маркетингу у сферу фізичної культури і спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сфера фізичної культури і спорту є вагомою складовою ринкової системи держави та потребує інноваційних підходів до підготовки кадрового потенціалу як кваліфікованих маркетологів індустрії спорту для перетворення спортивної галузі в авторитетну бізнесову структуру країни. Указані аспекти дають можливість конкретизувати проблемні питання економіки спорту, оптимально мобілізувати потенціал цієї галузі для перетворення фізичної культури й спорту на прибутковий сектор національного бізнесу та розкрити перспективи для підвищення іміджу українського спорту на світовій арені.
Sphere of physical culture and sport is an essential component of the state market system, and it requires innovative approaches for training of personnel potential as skilled marketers of sport industry for conversion in authoritative business structure in the country. These aspects provide an opportunity to flesh out the issues of the sport economy and mobilize the potential of this industry optimally for convertsion the physical culture and sport in the lucrative sector of the national business and uncover the prospects for raising the image of the ukrainian sport on the world stage.
Опис
Ключові слова
спортивна індустрія, sport industry, маркетинг, marketing, PR-технології, PR-technologies, фізична культура і спорт, physical culture and sport, спортивний продукт, sport product (service), спортивні послуги, sport service, маркетолог, marketer
Бібліографічний опис
Самодай, В. П. Актуальні питання щодо впровадження маркетингу у сферу фізичної культури і спорту [Текст] / В. П. Самодай // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : у 4-х т. / Львівський державний університет фізичної культури ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2013. – Вип. 17, Т. 4. – С. 158–165.
Зібрання