Психологічні чинники задоволеності шлюбом у жінок різного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Дана стаття присвячена дослідженню проблеми психологічних чинників задоволеності жінок стосунками в подружніх парах. Актуальність теми статті не згасає і сьогодні, оскільки сім᾿я є певним середовищем впливу на особистість – чим більш позитивним є образ сім᾿ї у свідомості особистості, тим більш гармонійним є світовідчуття
This article is devoted to the study of the problem of psychological factors of women's satisfaction with relationships in married couples. The relevance of the article is that the family is a certain environment of influence on the individual - the more positive is the image of the family in the minds of the individual, the more harmonious is the worldview.
Опис
Ключові слова
психологія, задоволеність шлюбом, жінки, психологічні чинники, marital satisfaction, women, psychological factors
Бібліографічний опис
Пасько, К. М. Психологічні чинники задоволеності шлюбом у жінок різного віку [Текст] / К. М. Пасько, В. Р. Вяткіна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : збірник наукових праць у 2-х томах / за заг. ред. О. В. Зосименко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – Т. 1. – С. 240–242.
Зібрання