Спектральні методи дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренко
Анотація
Спектральні методи досліджень. Засобом для отримання інформації про речовину служать явища взаємодії електромагнітного або корпускулярного випромінювання з речовиною. До числа таких явищ відносять процеси випромінювання, поглинання, розсіювання та відбиття світла, дисперсію оптичного обертання, фотоефект і розсіювання електронів. Методи засновані на цих процесах називають спектральними методами дослідження. Аналізуючи зміну характеристик випромінювання після акту взаємодії з речовиною, можна судити про властивості речовини і про його складові.
Means for extracting information about the substance of interaction of electromagnetic phenomena are, or corpuscular radiation with matter. To number of such phenomena refer processes of radiation, absorption, dispersion and light reflection, dispersion of optical rotation, a photoeffect and dispersion of electrons. Methods are based on these processes call spectral methods of research. Analyzing change of characteristics of radiation after the interaction act with substance, it is possible to judge properties of substance and its components.
Опис
Ключові слова
spectrum, spectral methods, analysis, спектр, спектральні методи, аналіз, дослідження речовини
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Спектральні методи дослідження [Текст] / А. Юрченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – №1 (5). – С. 160–166.
Зібрання