Проблемность в изучении нового материала на уроках физики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1996
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проблемне навчання є, з одного боку - обов'язковою, з іншого - складовою частиною навчального процесу. Тому необхідно встановити ознаки проблемного навчання, його місце в сучасному навчальному процесі, насамперед у процесі вивчення нового матеріалу.
Problem-based learning, on the one hand - mandatory, the other - part of the learning process. It is therefore necessary to establish signs of problem-based learning and its place in the modern educational process, especially in learning new material.
Опис
Ключові слова
проблемне навчання, навчальна проблема, навчальний процес, одиниці навчального змісту, компонент, блок структурних елементів, problem teaching, educational problem, learning process, unit training content, component, block structural elements
Бібліографічний опис
Каленик, В. И. Проблемность в изучении нового материала на уроках физики [Текст] / В. И. Каленик, М. В. Каленик // Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання фізиці : матеріали міжнародного семінару. – Чернігів : ОІПКППО, 1996. – Ч. 2. – С. 72–75.
Зібрання