Теоретичні основи граматики сучасної англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The manual outlines the basic assumptions of modern grammatical theory, discusses the basic concepts of morphology, syntax, pragmatics, the theory of speech acts, as well as discourse analysis.
У посібнику викладено загальні положення сучасної граматичної теорії, розглядаються основні поняття морфології, синтаксису, прагматики, теорії мовленнєвих актів, а також аналізу дискурсу.
Опис
Ключові слова
морфологія, синтаксис, прагматика, теорія мовленнєвих актів, дискурс аналіз, morphology, syntax, pragmatics, speech act theory, discourse analysis
Бібліографічний опис
Коваленко, А. М. Теоретичні основи граматики сучасної англійської мови [Текст] : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов педагогічних вузів / А. М. Коваленко, В. В. Павлов. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2003. – 148 с.