Функціональність перлокутивних інтенсифікаторів морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування перлокутивних інтенсифікаторів морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурс. Встановлено функціонально-прагматичні характеристики перлокутивних інтенсифікаторів підтримки мовленнєвого контакту й перлокутивних інтенсифікаторів стимулювання позитивної діяльності об’єкта впливу в англомовному парентальному дискурс.
The article focuses on the functional properties of perlocutionary intensifiers of volitional speech impact in the English parental discourse. Perlocutionary intensifiers of verbal contact maintenance provide the control over interaction by the subject of influence through attracting attention of the object of influence to the directive illocution of the utterance and by checking the understanding of the indirective illocution of the utterance. Perlocutionary intensifiers of positive activity stimulation of object of influence aim at commenting the utterance to enhance the volitional speech impact in the English parental discourse.
Опис
Ключові слова
перлокутивні інтенсифікатори, морально-волітивний вплив, перлокутивні інтенсифікатори підтримки мовленнєвого контакту, перлокутивні інтенсифікатори стимулювання позитивної діяльності об’єкта впливу, англомовний парентальний дискурс, perlocutionary intensifiers, volitional speech impact, perlocutionary intensifiers of verbal contact maintenance, perlocutionary intensifiers of positive activity stimulation of object of influence, English parental discourse
Бібліографічний опис
Козлова, В. В. Функціональність перлокутивних інтенсифікаторів морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі [Текст] / В. В. Козлова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 79–81.
Зібрання