Analysis of the System of Professional Development of Guides in Ukraine

Анотація
В даній роботі зазначено, що проблемою підвищення кваліфікації кадрів в туристичній індустрії є розрив між існуючою системою підвищення кваліфікації та реальними потребами туристсько-екскурсійних установ в Україні. Основними проблемами підвищення кваліфікації фахівців є відсутність програм, орієнтованих на оновлення практичних знань і навичок, необхідних у туристичному бізнесі; відсутність викладачів, які мають досвід роботи в туризмі та високу теоретичну й методичну спеціальну, а також педагогічну підготовку. В роботі також представлено деякі теоретичні аспекти організації підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців туристичного супроводу в Україні, а також представлено узагальнений короткий аналіз програм підвищення кваліфікації та перепідготовки гідів-екскурсоводів в Україні, а також приклад однієї типової програми підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) в одному із регіонів України.
In this paper it is stated that the gap between the existing system of professional development of personnel and the real needs of tourist establishments in Ukraine is a major problem in tourism industry. The main problems of professional development are the lack of programs aimed at updating practical knowledge and skills needed in the tourism business; the absence of teachers who have experience in tourism and high theoretical and methodological special, as well as pedagogical training. The paper also presents some theoretical aspects of organization of training and retraining of tourist support specialists in Ukraine, as well as a generalized brief analysis of the programs of training and retraining of guides in Ukraine, including an example of one typical program of training and retraining of tourist support specialists (guides) in one of the regions of Ukraine.
Опис
Ключові слова
туризм, підготовка фахівців туристичного супроводу, гід, екскурсовод, підвищення кваліфікації, training of tourist support specialists, guide, advanced training, tourism
Бібліографічний опис
Kovalenko, O. V. Analysis of the System of Professional Development of Guides in Ukraine [Text] / O. V. Kovalenko, O. M. Pavliuk // International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics. – Ljubljana : School of Business, 2020. – P. 282–287.
Зібрання