Поняття компетентності по Францу Вайнерту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
В статті розглядаються підходи до тлумачення поняття компетентність в роботах німецьного науковця Франца Вайнерта.
The article deals with the approaches to the interpretation of the concept of competence in the works of German scientist Franz Weinert.
Опис
Ключові слова
компетентність, competence
Бібліографічний опис
Петренко С. І. Поняття компетентності по Францу Вайнерту [Текст] / С. І. Петренко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК–2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2013 р., м. Суми. – Суми : ВВП «Мрія», 2013 – С. 66–68.
Зібрання