Корея в зовнішньополітичній стратегії Японії (кінець XIX – I пол. XX ст.)

Анотація
Дане дослідження розкриває значення Кореї в зовнішньополітичній стратегії Японії наприкінці ХІХ - І пол. ХХ ст., особливості становлення японського колоніального режиму в Кореї, політичне та економічне поневолення корейського народу в цей період.
This study reveals the importance of Korea in Japan's foreign policy strategy in the late XIXth – І half of the XXth century, features of the formation of the Japanese colonial regime in Korea, political and economic enslavement of the Korean people in this period.
Опис
Ключові слова
колоніальна політика, протекторат, зовнішньополітична стратегія, сировинний придаток, colonial policy, protectorate, foreign policy strategy, raw material appendage
Бібліографічний опис
Яценко, Ю. В. Корея в зовнішньополітичній стратегії Японії (кінець XIX – I пол. XX ст.) [Текст] : магістер. робота / Ю. В. Яценко ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 62 с.