Trends in the Development of Philological Education in the Era of Digitalization: European and National Contexts: Scientific monograph

Анотація
The international collective monograph reveals various aspects of the development of philological education in the era of digitalization, namely, the topical issues of the development of Slavic, Romance and Germanic languages, Ukrainian and foreign literature, linguistics, intercultural communication, modern trends in the development of language and literature teaching methods, the use of digital technologies in philological education.
Міжнародна колективна монографія розкриває різні аспекти розвитку філологічної освіти в епоху цифровізації, а саме актуальні питання розвитку слов’янських, романських та германських мов, української та зарубіжної літератури, лінгвістики, міжкультурної комунікації, сучасні тенденції розвитку методики навчання мови та літератури, використання цифрових технологій у філологічній освіті.
Опис
Ключові слова
trends in the development of philological education, era of digitization, Slavic, Romance and Germanic languages, linguistics, method of teaching language and literature, тенденції розвитку філологічної освіти, епоха цифровізації, словяньскі, романські та германські мови, лінгвістика, методика навчання мови та літератури
Бібліографічний опис