Особливості корекційно-розвивального навчання і виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Izdevnieciba «Baltija Publishing»
Анотація
Для формування особистості у дітей велике значення має корекція мовленнєвих порушень. Завдяки цій корекції вдається попередити формування багатьох небажаних рис особистості. Практика свідчить, що своєчасний логопедичний вплив є одним з превентивних засобів попередження неуспішності дітей у школі та одночасно ефективним способом стимуляції психічного розвитку дитини в цілому.
For the formation of a personality in children, the correction of speech disorders is very important. Thanks to this correction it is possible to prevent the formation of many unwanted personality traits. Practice shows that timely logopedic influence is one of the preventive means of preventing the failure of children in school and at the same time an effective way to stimulate the mental development of the child as a whole.
Опис
Ключові слова
Порушення мовлення, дошкільний вік, корекційно-розвивальне навчання, Speech impairment, preschool age, correctional developmental training
Бібліографічний опис
Стахова, Л. Л. Особливості корекційно-розвивального навчання і виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення [Текст] / Л. Л. Стахова // International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedegogics» : conference proceedings, October 20–21, 2017. – Lublin : «Baltija Publishing», 2017. – P. 123–126.