Особливості методики психологічної просвіти педагогів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
РВВ ГНПУ ім. О. Довженка
Анотація
Стаття присвячена розгляданню основних особливостей методики психологічної просвіти педагогів як одного з актуальних напрямків роботи психологічної служби загальноосвітніх шкіл. Стверджується пріоритет активних, особистісно-орієнтованих, проблемно-організованих методів.
The article is devoted to the consideration of the main features of methods of teacher’s psychological education as one of the topical areas of psychological services in secondary schools. Alleged priority active, student-oriented, problem-organized methods.
Опис
Ключові слова
практична психологія, психологічна служба, психологічна просвіта, активні комунікативні методи, тренінг-семінар, методичні об’єднання вчителів, psychological service, psychological education, active communication methods, training seminar, methodical association of teachers, practical psychology
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Особливості методики психологічної просвіти педагогів [Текст] / Т. Б. Тарасова // Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів 10-11 листопада 2016 р.). – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – C. 142–147.