Теорія та методика викладання українського народного танцю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СПДФО Повалій К. В.
Анотація
Навчальний посібник допомагає опанувати теорію та методику викладання українського народного танцю, засвоїти характерні ознаки чоловічих та жіночих рухів, ознайомить з класифікацією українського народного танцю та основними позиціями рук, ніг, корпуса і голови в парах, трійках і масових танцях. Знайомство з характеристикою історико-етнографічних регіонів України, їх основними танцями та рухами значно розширить компетенції майбутніх учителів і допоможе їм успішно конкурувати на ринку праці.
Study guide helps you master the theory and methods of teaching Ukrainian folk dance, learn the characteristics of male and female movements, introduce the classification of Ukrainian folk dance and the basic positions of the arms, legs, body and head in pairs, threes and mass dances. Acquaintance with characteristics of historical and ethnographic regions of Ukraine, their main dance and the movements will significantly expand the competence of the future teachers and will help them to compete successfully in the labour market.
Опис
Ключові слова
український народний танець, Ukrainian folk dance, народне вбрання, people's apparel, регіон України, region of Ukraine
Бібліографічний опис
Повалій, Т. Л. Теорія та методика викладання українського народного танцю [Текст] : навч. посіб. для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів / Т. Л. Повалій ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СПДФО Повалій К. В., 2015. – 250 с.