Procedural Aspects of Quality Assurance Internationalization in the European Higher Education Area

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Єременко Інна Володимирівна
Yeremenko Inna Volodymyrivna
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The article focuses on a specific nature of the activities of international quality assurance agencies introduced in the European Higher Education Area and the involvement of foreign experts in independent review panels. The role of the Institutional Evaluation Program (IEP) in the integration of an international dimension into the process of quality assurance in higher education is defined. The peculiarities of quality assessment under the ІЕР program are determined. The evaluation methodology used under the Institutional Evaluation Program which provides for the four strategic questions shaping the self-evaluation process is analyzed. The forms of cross-border activities of agencies that ensure internationalization of quality assurance in higher education in EHEA are described. The challenges a plenty of European higher education institutions face in developing joint study programs are identified and analyzed.
У статті розглядається специфіка діяльності міжнародних агенцій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та залучення іноземних експертів до здійснення незалежної оцінки якості вищої освіти. Визначено роль Програми інституційної оцінки (IEP) в інтеграції міжнародного виміру у процес забезпечення якості вищої освіти. Особливу увагу приділено інституційній основі інтернаціоналізації забезпечення якості, що передбачає інтеграцію трьох вимірів: транскордонну діяльність агенцій із забезпечення якості; забезпечення якості спільних програм, зокрема застосування Європейського підходу; забезпечення якості транскордонної/транснаціональної вищої освіти. Виявлено та схарактеризовано позитивні (зростання числа країн, що беруть участь у Болонському процесі, які схвалили ESG для реалізації; збільшення рівня участі міжнародних/іноземних експертів у процедурах ЗЯВО; зростання числа міжнародних/іноземних експертів, що відповідають за національні установи ЗЯВО; збільшення мобільності агентств із забезпечення якості вищої освіти, що діють у міжнародному форматі) й негативні (відсутність єдиної нормативної бази для міжнародної діяльності установ забезпечення якості вищої освіти на національному та наднаціональному рівнях; відсутність достатньої політичної підтримки для розвитку міжнародної діяльності установ із забезпечення якості вищої освіти на національному рівні; брак фінансових ресурсів у розпорядженні національних агентств із забезпечення якості вищої освіти, які можуть бути виділені для розвитку міжнародної діяльності; недостатній досвід обміну експертами в діяльності установ із забезпечення якості вищої освіти в різних країнах) тенденції інтернаціоналізації діяльності агенцій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
Опис
Ключові слова
quality assurance, European Higher Education Area, procedural aspects, internationalization, cross-border higher education, joint programs, Institutional Evaluation Program, забезпечення якості, Європейський простір вищої освіти, процесуальні аспекти, інтернаціоналізація, транскордонна вища освіта, спільні програми, Програма інституційної оцінки
Бібліографічний опис
Єременко, І. Процесуальні аспекти інтернаціоналізації забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти [Текст] / І. Єременко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 36–46.