Визначення принципів фізичної реабілітації у професійній підготовці магістрів-реабілітологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті визначені основні принципи фізичної реабілітації, подано їх характеристику та обґрунтовано включення їх вивчення до змісту професійних і практичних дисциплін, у процесі професійної підготовки магістрів з фізичної реабілітації у ВНЗ.
Basic principles of physical rehabilitation have been defined in the article. The features of the principles are considered. Inclusion of the principles in the content of professional and practical training of Masters of Rehabilitation at higher educational establishments is determined.
Опис
Ключові слова
принципи реабілітації, магістр з фізичної реабілітації, професійна підготовка, principles of rehabilitation, Master of Physical Rehabilitation, professional training
Бібліографічний опис
Лянной, Ю. О. Визначення принципів фізичної реабілітації у професійній підготовці магістрів-реабілітологів [Текст] / Ю. О. Лянной // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 3K (44) 14. – С. 130–134.
Зібрання