Зв’язок між основним і додатковим матеріалами в курсі фізики основної школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1997
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропонуються конкретні шляхи подолання проблеми, коли порушуються сама ідея диференціації у навчанні і логіка навчального процесу, яка вимагає, щоб головне було засвоєно на уроці, шляхом розділення всього матеріалу на навчальний та дидактичний а також шляхом подання змісту компонента через системи його істотних ознак.
Proposed concrete ways to overcome problems when raised the idea of differentiation in teaching and learning process logic, which requires that the main thing was learned in class by dividing all the material on educational and didactic as well as by means of the contents of the system through its essential characteristics.
Опис
Ключові слова
істотна ознака, дидактичний матеріал, компонент, навчальний матеріал, структурний елемент, основний матеріал, essential feature, component, structural element, didactic material, educational material, basic material
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Зв’язок між основним і додатковим матеріалами в курсі фізики основної школи [Текст] / М. В. Каленик // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 2. – С. 36–38.
Зібрання