Формування англомовної компетентності у читанні на матеріалі сучасних казок в учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти

Анотація
В магістерській роботі досліджено теоретичне обґрунтування та практично розроблено технології формування англомовної компетентності у процесі читання сучасних казок в учнів 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти.
In the master's work gives an account of theoretical explanation and practical development of formation English language competence in the process of reading modern fairy tales of 3-4 forms pupils of primary school.
Опис
Ключові слова
сучасна казка, принципи відбору, навчальний матеріал, критерії відбору, англомовна компетентність, читання, modern fairy tale, principles of selection, educational material, selection criteria, English-language competence
Бібліографічний опис
Горобій, Ю. О. Формування англомовної компетентності у читанні на матеріалі сучасних казок в учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти [Текст] : магістер. робота / Ю. О. Горобій ; науковий керівник М. В. Дука. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 109 с.