Knowledge Management as an Aspect of the Intellectual Capital Management

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article describes the essence of the concept of knowledge management as an aspect of intellectual capital management, which serves as the main resource for improving of the company’s competitiveness and defines intellectual capital as an object of management. Managing intellectual capital, representing the company's core value, contributes to achieving the company's goals, creates the prerequisites for innovation, provides benchmarking in all activities, training and motivation of employees, increasing the efficiency of design, procurement and marketing processes, provides a fast pace of corporate development and implements the management process with maximum efficiency.
У статті розкрито сутність поняття менеджменту знань як аспекту управління інтелектуальним капіталом, який виступає головним ресурсом для підвищення власної конкурентоздатності компанії та визначає інтелектуальний капітал як об’єкт управління. Управління інтелектуальним капіталом, представляючи основну цінність компанії, сприяє досягненню поставлених цілей компанії, створює передумови для появи інновацій, забезпечує використання бенчмаркінгу у всіх видах її діяльності, навчання та мотивацію співробітників, підвищення ефективності процесів проектування, закупок та маркетингу, дозволяє забезпечити швидкі темпи розвитку корпорації та здійснює процес управління з максимальною ефективністю.
Опис
Ключові слова
knowledge management, intellectual capital, competitiveness, aspect, pace of development, company image, management concept, professionalism, competence, менеджмент знань, інтелектуальний капітал, конкурентоздатність, управління знаннями, аспект, темпи розвитку, імідж компанії, управлінська концепція, професіоналізм, компетентність
Бібліографічний опис
Pshenychna, L. Knowledge Management as an Aspect of the Intellectual Capital Management / L. Pshenychna, О. Skyba // International review of management and marketing. – 2017. – № 7 (4). – Р. 61–66.
Зібрання