Пошук інваріантів у змісті шкільного курсу фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1996
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Варіативність методик викладання, інформації, що використовується у навчальному процесі, не означає відсутність спільного у навчальному змісті. Виявлення спільного - одна з важливих задач методики фізики. Пропонуються шляхи аналізу змісту освіти, що допоможе встановити внутрішню відповідність підручників до шкільних програм.
Variability teaching methods, information used in the learning process does not mean the absence of a joint in the educational content. Identifying common - one of the important problems of physics techniques. Ways analysis of educational content that will help establish internal compliance programs in school textbooks.
Опис
Ключові слова
компонент, структурний елемент, цілісні уявлення, формування, істотні ознаки, варіативність, інваріантність, structural element, component, holistic view, formation, essential features, variability, invariance, essential features
Бібліографічний опис
Каленик, В. І. Пошук інваріантів у змісті шкільного курсу фізики [Текст] / В. І. Каленик, М. В. Каленик // Стандарти фізичної освіти у середній школі України : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. – Чернігів, 1996. – С. 33–35.
Зібрання