Суфражистський рух в Англії (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

Анотація
Дане дослідження розкриває тему становлення та розвитку суфражистського руху, боротьбу жінок Англії за громадянські та політичні права в кінці ХІХ ст. – початку ХХ ст., а також напрями цієї боротьби та особливості утворення та методи діяльності суфражистських організацій.
This study reveals the formation and development of the suffrage movement, the struggle of women in England for civil and political rights in the late ХІХ – early XX centuries, as well as the directions of this struggle and the peculiarities of the formation and methods of suffrage organizations.
Опис
Ключові слова
британський суфражизм, жіноча боротьба, політичне право, суфражистські організації, British suffrage, women's struggle, political law, suffrage organizations
Бібліографічний опис
Канаєва, А. В. Суфражистський рух в Англії (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) [Текст] : магістер. робота / А. В. Канаєва ; науковий керівник В. В. Снагощенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 84 с.