The Oslo Agreements and the 2000 Camp David Summit: the Attempt Of US President B. Clinton and his Administration to Settle the Arab-Israeli Соnflict Peacefully in 1993-2001

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article analyzes the Oslo 1 and Oslo 2 agreements, the 2000 summit in Camp David as attempts to settle the Arab-Israeli conflict with the direct participation of U.S. President Bill Clinton and his administration in 1993–2001. Considerable attention is paid to the analysis of the content of the agreements and the positions of the parties regarding the peaceful settlement of the Arab-Israeli conflict. The main structural elements of the Oslo 1 and Oslo 2 agreements have been identified. The opinions of the leaders of Israel and Palestine regarding the possibility of a complete settlement of the conflict are analyzed. US President Bill Clinton’s views on the process of settling the Arab-Israeli conflict during the Camp David summit are provided. The principled positions of the leader of the Palestinian Authority Yasser Arafat regarding Jerusalem and the creation of an independent Palestine are highlighted. The purpose of the research is to analyze the Oslo 1, Oslo 2 agreements and the 2000 Camp David summit as an attempt by U.S. President B. Clinton and his administration to implement the process of peaceful settlement of the Arab-Israeli conflict. The methodological basis of the research was the principles of objectivity, historicism and systematicity with the use of general scientific research methods: analysis, synthesis, generalization of information. The scientific novelty of the publication consists in a comprehensive analysis of the peace talks Oslo 1, Oslo 2 and the summit in Camp David in 2000, as the attempts of U.S. President B. Clinton and his administration at the negotiating table to settle the Arab-Israeli conflict in 1993– 2001. Conclusions. The agreements Oslo 1, Oslo 2 and the summit in Camp David in 2000 became a real breakthrough in relations between Israel and Palestine, for the first time in the last decades of the 20th century there were real reasons to believe that the Arab-Israeli conflict would still be possible resolve peacefully. However, despite all attempts, the Oslo-1, Oslo-2 and the 2000 Camp David summit did not finally resolve the conflict in the Middle East. In the societies of both states, new radical options for resolving the conflict were maturing, which eventually led to a new intifada of the Palestinian people.
У статті проаналізовано угоди «Осло-1» та «Осло-2», саміт 2000 року у Кемп-Девіді, як спроби врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту за безпосередньої участі президента США Білла Клінтона та його адміністрації. Значну увагу приділено аналізу змісту угод та позиції сторін щодо мирного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Визначено основні структурні елементи угод «Осло-1» та «Осло-2». Проаналізовано думки лідерів Ізраїлю та Палестини щодо можливості повного врегулювання конфлікту, а також думки президента США Білла Клінтона щодо процесу врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту після саміту у Кемп-Девіді. Метою дослідження є аналіз угод «Осло-1», «Осло-2» та саміту у Кемп-Девіді 2000 року як спроби президента США Б. Клінтона та його адміністрації здійснення процесу мирного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Методологічною основою дослідження стали принципи об’єктивності, історизму та системності із застосуванням загальнонаукових методів дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення інформації. Наукова новизна публікації полягає у комплексному аналізі мирних перемовин «Осло- 1», «Осло-2» та саміту у Кемп-Девіді 2000 року, як спроби президента США Б. Клінтона та його адміністрації за столом перемовин врегулювати арабо-ізраїльський конфлікт у 1993-2001 рр. Висновки. Угоди «Осло-1», «Осло-2» та саміт у Кемп-Девіді 2000 р. стали справжнім проривом у відносинах між Ізраїлем та Палестиною. Вперше за останні десятиліття ХХ ст. були реальні підстави вважати, що арабо-ізраїльський конфлікт все ж можна буде вирішити мирним шляхом. Проте, попри всі спроби, угоди «Осло-1», «Осло-2» та саміт у Кемп-Девіді 2000 р. остаточно не вирішили конфлікт на Близькому Сході. У суспільствах обох держав визрівали нові радикальні варіанти його вирішення, що врешті-решт привело до нової інтифади палестинського народу.
Опис
Ключові слова
Arab-Israeli conflict, Middle East, B. Clinton, peace process, Oslo 1, Oslo 2, Camp David, арабо-ізраїльський конфлікт, Близький Схід, Б. Клінтон, мирний процес, «Осло-1», «Осло-2», Кемп-Девід
Бібліографічний опис
Motsak S. The Oslo Agreements and the 2000 Camp David Summit: the Attempt Of US President B. Clinton and his Administration to Settle the Arab-Israeli Соnflict Peacefully in 1993-2001 [Теxt] / S. Motsak, І. Тokarenko // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2023. – № 3. – С. 61–69. – DOI: 10.31110/consensus/2023-03/061-069
Зібрання