Методичні особливості навчання учнів 5-9 класів візуального програмування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційне дослідження присвячене особливостям навчання учнів середньої ланки візуальному програмуванню. У першому розділі «Візуальне програмування на сучасному етапі» окреслено: 1) Розвиток алгоритмічного мислення 2) Візуальне програмування 3) Програмування в школах 4) Види мов програмування. Сучасні візуальні мови програмування для учнів У другому розділі «Методичні особливості навчання візуальному програмуванню учнів старших класів» розроблено курс «Мій крутий додаток» та подано конспекти уроків. Практичне значення отриманих результатів полягає у розроблені матеріалів та завданнь до теоретичних та практичних задач, для навчання візуальному програмуванню учнів старших класів.
Qualification research is devoted to the peculiarities of teaching middle school students visual programming. The first section "Visual programming at the present stage" outlines: 1) Development of algorithmic thinking 2) Visual programming 3) Programming in schools 4) Types of programming languages. Modem visual programming languages for students In the second section "Methodological features of teaching visual programming to high school students" developed a course "My cool application" and presented lesson outlines. The practical significance of the obtained results lies in the development of materials and tasks for theoretical and practical problems for teaching visual programming to high school students.
Опис
Ключові слова
візуальне програмування, освітній процес, здобувач освіти, visual programming, educational process, applicant
Бібліографічний опис
Сасіна, Ю. О. Методичні особливості навчання учнів 5-9 класів візуального програмування [Текст] : магістер. робота / Ю. О. Сасіна ; науковий керівник Н. В. Дегтярьова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 66 с.