Адаптивний дизайн та його використання при розробці веб- ресурсу (на прикладі розробки веб-порталу)

Анотація
У кваліфікаційній роботі проведе дослідження теорії та практики адаптивного дизайну на основі створення веб-сайту. Проаналізувавши наявні дослідження з особливостей адаптивного дизайну, ми прийшли до того, що в наш час при створенні та використанні веб-сайту така умова, як адаптивність необхідна, щоб надати можливість користуватись сайтом на смартфонах та персональних комп’ютерах. Розробка адаптивного сайту це насамперед гарний спосіб поширити кількість потенційних користувачів веб-ресурсу.
In the qualification work will conduct research on the theory and practice of adaptive design based on the creation of a website. After analyzing the available research on the features of adaptive design, we came to the conclusion that nowadays, when creating and using a website, such a condition as adaptability is necessary to enable the use of the site on smartphones and personal computers. Developing an adaptive website is first and foremost a good way to spread the number of potential users of a web resource.
Опис
Ключові слова
веб-сайт, адаптивність, аналіз, веб-ресурс, website, adaptability, analysis, web resource
Бібліографічний опис
Яценко, В. С. Адаптивний дизайн та його використання при розробці веб- ресурсу (на прикладі розробки веб-порталу) [Текст] : бакалавр. робота / В. С. Яценко ; науковий керівник О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 73 с.