Теоретичні аспекти психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті проаналізовано останні дослідження з проблеми психологічного супроводу дітей з розумовою відсталістю. Виокремлено поняття «супровід», висвітлено основні принципи та завдання психологічного супроводу. Надано перелік моделей допомоги родині, яка виховує дітей з розумовою відсталістю.
The article analyzes the recent research on psychological maintenance of children with mental retardation. The term "maintenance" and the main principles and objectives of psychological support are determined in this work. The models of maintenance of the family bringing up a mentally retarded child are listed.
Опис
Ключові слова
психологічний супровід, діти з розумовою відсталістю, моделі допомоги родині, родини, які виховують дітей з розумовою відсталістю, psychological maintenance, children with mental retardation, models of maintenance of a family, families bringing up mentally retarded children
Бібліографічний опис
Усик, Д. Б. Теоретичні аспекти психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю [Текст] / Д. С. Усик // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць. Серія : Психологічні науки. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 5, Т. 2. – С. 207–211.
Зібрання