Виховання наполегливості учнів основної школи засобами фізичної культури у процесі позакласної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У кваліфікаційній роботі магістра здійснено аналіз наукової та методичної літературу з проблеми дослідження. Вивчено наполегливість учнів основної школи в процесі занять фізичною культурою. Визначено та обґрунтовано рівні вихованості та ступінь прояву наполегливості учнів основної школи. Розроблена та експериментально перевірена ефективність організаційно-методичних умов виховання наполегливості учнів основної школи засобами фізичної культури у процесі позакласної роботи.
In the qualification work of the master the analysis of scientific and methodical literature on the problem of research is carried out. The persistence of primary school students in the process of physical education has been studied. The levels of upbringing and the degree of persistence of primary school students are determined and substantiated. Developed and experimentally tested the effectiveness of organizational and methodological conditions for educating the persistence of primary school students by means of physical culture in the process of extracurricular activities.
Опис
Ключові слова
фізична культура, фізичне виховання, учні, основна школа, наполегливість, physical culture, physical education, students, primary school, persistence
Бібліографічний опис
Скляренко, А. О. Виховання наполегливості учнів основної школи засобами фізичної культури у процесі позакласної роботи [Текст] : магістер. робота / А. О. Скляренко ; науковий керівник Д. І. Балашов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 64 с.